Senior apputvikler

Oslo, Norway

Vi søker en senior apputvikler med relevant erfaring og utdannelse på høgskole-/universitetsnivå.


Ressursen vi søker er selvstendig, strukturert, har gode kommunikasjonsegenskaper og har et stort engasjement for sitt fagfelt. Ressursene må like å jobbe sammen med andre, men også selvstendig – både fra IT siden og fra virksomhets- og brukersiden. 


Absolutte krav (må oppfylles)

 • Høyere IT-utdanning på minimum bachelornivå
 • Minimum 5 års arbeidserfaring som utvikler 
 • God kompetanse på bruk av Kotlin (Jetpack Compose) og/eller Swift (SwiftUI)
 • Erfaring med OpenID Connect/OAuth
 • Konsulentene skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig på norsk.
 • Konsulentene skal ha referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon)
 • CV vedlegges

Evalueringskrav


Kompetanse, erfaring og egnethet

 • Erfaring med JavaScript, HTML, CSS og React eller tilsvarende JavaScript – biblioteker
 • Erfaring med .NET C#
 • Erfaring med Notifications
 • Erfaring med Azure DevOps services og Git
 • Erfaring med smidig/agil prosjektgjennomføring
 • Konsulenten skal kunne skrive ryddig og sikker kode og holde egen kompetanse oppdatert

Tilgjengelighet

 • Tilbudt konsulent(er)s tilgjengelighet og tid for oppstart og Opsjon

Oppdraget/leveransen /bistanden skal utføres i: Oslo. Det vil være mulighet for å jobbe noe fra hjemmekontor etter nærmere avtale med kunden og etter gjeldende retningslinjer for hjemmekontor.


Oppstart

03.01.2022.

Avtales ved kontraktsinngåelse.

 

Omfang

Antatt omfang: 1 konsulent i 100% stilling.

 

Varighet

03.01.2022 – 31.12.2023

Avtales ved kontraktsinngåelse.

  

Opsjon

Kunden kan forlenge oppdraget med 1 + 1 år.


First

26.11.2021