Our Job Offers

Join us and help disrupt the enterprise market!

Join us, we offer you an extraordinary chance to learn, to develop and to be part of an exciting experience and team.

Senior apputvikler

1 open positions

Klienten har utviklet nye Android og iOS apper, som i første omgang støtter enklere pålogging med biometri/kode til innloggede tjenester på Helsenorge.

Vi søker nå en senior apputvikler, som vil jobbe i et team med ansvar for videreutvikling av disse to appene. Videreutviklingsoppgavene vil bero på eksisterende og nye utviklingsprosjekter.Vi søker en senior apputvikler med relevant erfaring og utdannelse på høgskole-/universitetsnivå.


Ressursen vi søker er selvstendig, strukturert, har gode kommunikasjonsegenskaper og har et stort engasjement for sitt fagfelt. Ressursene må like å jobbe sammen med andre, men også selvstendig – både fra IT siden og fra virksomhets- og brukersiden. 


Absolutte krav (må oppfylles)

 • Høyere IT-utdanning på minimum bachelornivå
 • Minimum 5 års arbeidserfaring som utvikler 
 • God kompetanse på bruk av Kotlin (Jetpack Compose) og/eller Swift (SwiftUI)
 • Erfaring med OpenID Connect/OAuth
 • Konsulentene skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig på norsk.
 • Konsulentene skal ha referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon)
 • CV vedlegges

Evalueringskrav


Kompetanse, erfaring og egnethet

 • Erfaring med JavaScript, HTML, CSS og React eller tilsvarende JavaScript – biblioteker
 • Erfaring med .NET.C#
 • Erfaring med Notifications
 • Erfaring med Azure DevOps services og Git
 • Erfaring med smidig/agil prosjektgjennomføring
 • Konsulenten skal kunne skrive ryddig og sikker kode og holde egen kompetanse oppdatert

Tilgjengelighet

 • Tilbudt konsulent(er)s tilgjengelighet og tid for oppstart og Opsjon

Oppdraget/leveransen /bistanden skal utføres i: Oslo. Det vil være mulighet for å jobbe noe fra hjemmekontor etter nærmere avtale med kunden og etter gjeldende retningslinjer for hjemmekontor.


Oppstart

03.01.2022.

Avtales ved kontraktsinngåelse.

 

Omfang

Antatt omfang: 1 konsulent i 100% stilling.

 

Varighet

03.01.2022 – 31.12.2023

Avtales ved kontraktsinngåelse.

  

Opsjon

Kunden kan forlenge oppdraget med 1 + 1 år.


First

26.11.2021


Seksjonsleder løsningsutvikling
Verkstedveien 1
0277 Oslo
Norway
19/11/2021 16:05:05

Prosjektleder

1 open positions

Bistanden som skal utføres


Vi ser etter en prosjektleder som skal hjelpe oss med to oppdrag:


Mor-donorregister og innsikt i donors identitet

Helsedirektoratet skal etablere et Mor/donorregister, samt utbedre det eksisterende egg- og sæddonorregisteret og etablere en prosedyre for at donorbarn kan få innsikt i donors identitet. Det er behov for en prosjektleder til dette arbeidet som har forståelse for funksjonelle krav og teknisk løsning, og som er meget god på prosessledelse. Oppgavene vil innebære prosjektledelse, inkl. utarbeide god prosjektdokumentasjon og rapportering. Prosjektlederen må jobbe tett med funksjonell side for å kartlegge og sørge for avklaringer og fremdrift, konkretisere utviklingsoppgaver, og følge opp utviklere.


Grunnlagsdata til kvalitetsregistre

Prosjektet Grunnlagsdata til kvalitetsregistre skal legge til rette for overføring og gjenbruk av data fra NPR og KPR til medisinske kvalitetsregistre. Målet for prosjektet er å spare tid på registrering og rapportering i helsetjenesten, samt automatisere leveranser fra registrene i Hdir. Til dette trenger vi en teknisk prosjektleder/prosjektstøtte for prosjektet, som sammen med prosjektleder sikrer nødvendig prosjektdokumentasjon og rapportering. Her følger det med et særskilt ansvar for å nødvendige arkitekturavklaringer og oppfølging av utviklere.


Oppdraget/leveransen /bistanden skal utføres i: Trondheim, i Kundens kontorlokaler.

 

Det sitter en konsulent i oppdraget nå.

 

Krav til kompetanse

Vi har behov for en positiv og drivende prosjektleder som tar ansvar. Du må ha forståelse for IT og for funksjonelle behov, og evne å navigere i dette grensesnittet. Det er viktig at du har relevant prosjekterfaring fra offentlig sektor, aller helst fra helsektor og registerutvikling. Du må være selvgående og klare å styre tiden på en god måte. Som prosjektleder hos oss må du kunne ta tak i oppgaver på ulikt nivå, fra utredning og kartlegging, til arkitekturavklaringer og oppfølging av utviklere.

 

Generelle vurderingskriterier for alle tilbudte konsulenter

Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med helsedata, sensitive data eller personvern og informasjonssikring. Alternativt bør Konsulenten ha interesse for- og forutsetninger for å enkelt kunne sette seg inn i dette.

Arbeidsspråket og dokumentasjon er på norsk og Konsulenten må beherske dette både muntlig og skriftlig. Gode samarbeidsevner er meget viktig.


Absolutte krav

Minst tre års erfaring fra IT-utviklingsprosjekter som prosjektleder eller teknisk prosjektleder i andre relevante prosjekter

Erfaring med smidig utviklingsmetodikk

Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper på norsk, både muntlig og skriftlig

Dokumentert erfaring med å jobbe i grensesnittet virksomhet og IT

Relevant erfaring fra offentlig forvaltning

CV og referanser vedlegges


Evalueringskrav

 

Kompetanse, erfaring og egnethet

 • Dokumentert erfaring fra prosjekter med komplekst aktørbilde 
 • Erfaring fra arbeid med nasjonale registre
 • Erfaring fra arbeid med helsedata
 • Kjennskap til medisinske kvalitetsregistre
 • Konsulentens og leverandørens relevante prosjektreferanser.
 • Erfaring fra arbeid med sensitive data og strenge krav til informasjonssikkerhet og personvern
 • Tilbudte konsulents relevante erfaring og kompetanse
 • Relevant utdannelse, kurs, sertifisering 


Tilgjengelighet

Tilbudt konsulents tilgjengelighet og tid for oppstart og Opsjon

 Oppstart

03.01.2022

Avtales ved kontraktsinngåelse.

 

omfang

1 konsulent i 100% stilling.

 

varighet

31.12.2022

Avtales ved kontraktsinngåelse.

 

opsjon

 

Kunden kan forlenge oppdraget med 6 + 6 måneder.

Kunden har opsjon på å øke med inntil 1 konsulent i prosjektperioden.


First

26/11/2021

Holtermanns veg 70
7031 Trondheim
Norway
19/11/2021 16:48:13
About us

About us

We are a team of passionate people whose goal is to improve everyone's life through disruptive products. We build great products to solve your business problems.