Full Stack Developer (Team Lead)

Oslo, Norway

Rollen skal fungere som teamleder og utvikler i teamet.  

Arbeidsoppgaver til teamleder 

• Ha tett samarbeid med produkteier og løsningsarkitekt 

• Spesielt vil du ha ansvar for metodikk, oppfølging av framdrift og arbeidsprosesser 

• Bistår teamet med avklaringer og fjerner blockers 

• Sørge for at teamet er godt kjent med felles mål, veikart og leveranser  

• Ansvarlig for diverse team seremonier (som stand-up, retro, planlegging osv.) 

 

Arbeidsoppgaver til utvikler 

• Utvikling og forvaltning av backend tjenester, f.eks backend for frontend for Siebel, kontaktskjemaer og minside, hjemmelslager og profiltjenester 

• Utvikling og forvaltning av frontend applikasjoner, som MinSide og kontaktskjemaer

Leader Ship Experiences
Personal Evolution
Communication Skills
Administrative Work
Technical Expertise

Ønskede kvalifikasjoner

 • Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger: 
 • ▪ Høyere utdannelse innen IT (Høyskole / Universitet)  
 • ▪ Generell god arkitekturforståelse 
 • ▪ Erfaring fra hendelsesdrevet arkitektur med Kafka og Kafka Streams. 
 • ▪ Erfaring med backend utvikling i Java/Kotlin 
 • ▪ Erfaring med Docker, Kubernetes og AWS 
 • ▪ Erfaring med DevOps og CI/CD pipeline (for eksempel Gitlab) 
 • ▪ Erfaring som teamleder og praktisering av smidige utviklingsmetoder og smidig tankesett 
 • ▪ Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer. 
 • ▪ Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C1[1], Engelsk minimum nivå B2 

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med: 

 • ▪ React 
 • ▪ Testautomasjon   
 • ▪ Arbeid i DevOps team 
 • ▪ JIRA, Confluence 

Personlige egenskaper 

 • Ved referansesjekk vil vi spørre om erfaring på følgende egenskaper: 
 • ▪ Sterk samarbeid- og samhandlingsevne 
 • ▪ Sterk kommunikasjonsevne 
 • ▪ Er pådriver og skaper teamkultur 
 • ▪ Er opptatt av kvalitet på leveranser og bidrar med prosesser som legger til rette for det 
 • ▪ Sterk gjennomføringsevne og leveransedyktighet 
 • ▪ Evne til å vurdere langsiktige konsekvenser, men levere inkrementelt og smidig (Think big, start small)  
 • ▪ Skaper klarhet, fjerner hindringer og driver leveranser  
 • ▪ Strukturert og god evne til å dokumentere  
 • ▪ Tålmodig og langsiktig  
 • ▪ Initiativrik og positiv 
 • ▪ Lagspiller med “team first” tankesett 
 • ▪ Løsning- og serviceorientert 

Gjennomføring av oppdraget 

Ønsket oppstartstidspunkt er 1. august, men senest 1. september. 

Det antas en varighet frem til 30.06.2022. 

Ruter ønsker opsjon på å forlenge kontrakten ytterligere på følgende måte dersom tildelte oppgaver ikke er ferdigstilt innen ovennevnte dato: Opsjon 1: 01.07.2022 - 30.06.2023 

Opsjon 2: 01.07.2023 - 30.06.2024 

Opsjon 3: 01.07.2024 - 30.06.2025


Søknadsfirst: 27.05.2021