Innovation Consultant

Oslo, Norway

Beskrivelse av anskaffelsen 

Kunde søker en senior konsulent til fagenhet Radikale innovasjoner som skal være en viktig ressurs inn i større forsknings- og utviklingsprosjekter. Kandidaten må være en dyktig prosjektleder, god på relasjonsbygging og like å dokumentere.  

 

 

Om Kunde og enheten Radikale innovasjoner 

Dagens transportløsninger står overfor store endringer drevet av ønske om mer bærekraftige løsninger, teknologiutvikling, nye forretningsmodeller og endrede kundeforventninger. For å kunne fortsette å tilby et godt og stabilt mobilitetstilbud i hovedstadsregionen må Kunde tilpasse seg disse endringene. 

 

Kundes visjon er å skape bærekraftig bevegelsesfrihet i hovedstadsområdet. Vi er en viktig samfunnsaktør som bidrar til å gjøre hovedstadsområdet til et attraktivt område å bo, arbeide og feriere i. For å lykkes også i fremtiden må vi supplere tradisjonell kollektivtrafikk med nye tjenester og løsninger. Disse utvikler vi i samarbeid med kunder og samarbeidspartnere.  

 

Selvkjørende kjøretøy er en del av porteføljen til fagenheten Radikale innovasjoner i Kunde. Kunde ser delte selvkjørende kjøretøy som en viktig del av fremtidens mobilitetstilbud og ønsker derfor å ta en fremoverlent og aktiv rolle i utviklingen.  I den forbindelse trenger vi bistand i arbeidet med å søke ekstern finansiering og lede større konsortium-prosjekter.  


Om rollen og arbeidsoppgaver 

En sentral oppgave vil være å lede og koordinere ulike samarbeids konsortium i forsknings- og utviklingsprosjekter. Her vil både relasjonsbygging og forhandlingskompetanse være viktige egenskaper.  

 

Det er en stor fordel med erfaring fra å ha vært en sentral ressurs i tidligere søknadsprosesser i forbindelse med forsknings- og utviklingsprosjekter. Kandidaten bør være god til å formulere seg i henhold til beskrivelsene som ligger i ulike utlysninger samt dyktig til å dokumentere arbeid og resultater. 

 

Tilbudte kandidat må ha god evne til å kommunisere med og fasilitere samarbeid blant mange ulike samarbeidspartnere med ulik bakgrunn og situasjonsforståelse. Det å skape engasjement og leveranser fra samarbeidspartnere er viktig i dette oppdraget. 

Collaboration Skills
Personal Evolution
Creativity
Administrative Work
Technical Expertise

Ønskede kvalifikasjoner 

  • Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger: 
  • • Prosjektleder egenskaper (for et konsortium med flere samarbeidspartnere) 
  • • Erfaring med forhandlinger 
  • • Erfaring fra å skrive finansierings søknader eller liknende 
  • • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk  
  • • Akademisk bakgrunn 

Personlige egenskaper 

  • • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
  • • Selvselvgående med høy gjennomføringskraft 
  • • Skape gode samarbeidsrelasjoner både internt og eksternt 

Gjennomføring av oppdraget

Oppstartstidspunkt er ønsket snarest etter tildelingsdato. 
Det antas en varighet frem til 31.12.2021 
 
Kunde ønsker opsjon på å forlenge kontrakten ytterligere på følgende måte dersom tildelte oppgaver ikke er ferdigstilt innen ovennevnte dato: 
Opsjon 1: 01.01.2022 – 31.12.2022 
Opsjon 2: 01.01.2023 – 31.12.2023 
Opsjon 3: 01.01.2024 – 31.12.2024 

Søknadsfirst: 19.05.2021